Lời khuyên và châm ngôn

Thủy long

THỦY LONG Một chi phái quan trọng của trường phái Phong thủy Hình thé là nghiên cứu các mẫu hình thuộc hành Thủy. Trường phái Hình thế, được phát triển ở Nam Trung Hoa, ờ đó nổi tiếng từ thời xưa vể phong cảnh đẹp. Trường phái các mẫu hình hành Thủy do các nhà […]

Lời khuyên và châm ngôn

Thí dụ về hành đe dọa (tiếp)

Thí dụ về hành đe dọa Loạỉ Kìm Sự đe đọa của Kim tuy ít, nhưng vẫn có thể thấy trong những mái vòm của bồn chứa gas bằng kim loại hoặc một số biểu trưng ít gặp, như những thanh kiếm, những chiếc rìu trang trí phía trước một ngôi đển đối diện. Giải […]

Lời khuyên và châm ngôn

Thí dụ về hành đe dọa

Thí dụ về hành đe dọa Những thí dụ thông thường nhất vể các yếu tố đe dọa các địa điểm là: Loại Mộc Các cột như cột đèn, cột điện và cả những cây ở phía Nam, ngoài cửa sổ. Hình dáng của chúng thuộc hành Mộc. Khắc Mộc là Kim. (Đây là một […]