Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm Hành của phòng : Thủy Hành của người: Mộc Một sự lựa chọn rất tốt dể làm phòng ngủ, phòng học hoặc văn phòng. Nếu phòng dùng vào chức năng khác, tác động kích thích và có lợi của phòng sẽ mất đi. Hãy khai thác những khả năng […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm Hành của phòng : Kim Hành của người : Mộc Tránh phòng này. Nó tác động có hại. Những người sáng tạo sẽ bị mất trí tưởng tượng nếu ớ trong phòng này. Nếu làm phòng ngủ, có nguy cơ ốm đau; nếu làm phòng khác thì nguy cơ […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm Hành của phòng : Thổ Hành của người : Mộc Phòng này có thể dùng làm phòng ngủ, phòng học hoặc nghỉ ngơi. Sau một ít năm cảm thấv dễ chịu, cuối cùng người ở sẽ chán và muốn đổi. Cảm giác không thoải mái khiến người ở thấy q&n phải […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm Hành của phòng : Hỏa Hành của người : Mộc Một nơi ở hết sức không thích hợp. Ở đây, người ta sẽ cảm thấy không thoải mái; vế mặt sức khoẻ, có thể bị sốt rét và mắc bệnh thần kinh. Hãy tránh đi. Hành của phòng : […]