Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm Hành của phòng : Thổ Hành của người : Mộc Phòng này có thể dùng làm phòng ngủ, phòng học hoặc nghỉ ngơi. Sau một ít năm cảm thấv dễ chịu, cuối cùng người ở sẽ chán và muốn đổi. Cảm giác không thoải mái khiến người ở thấy q&n phải […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Ngôi nhà và những người thường trú trong đó

NGÔI NHÀ VÀ NHỮNG NGƯỜI THƯỜNG TRÚ TRONG ĐÓ Chúng ta đã biết các thuộc tính của số sinh. Bây giờ điều mà chúng ta thực sự muốn biết là những thuộc tính đó giúp gi chơ chúng ta; làm sao biết được bộ phận nào của ngôi nhà là thích hợp, còn một bộ […]