Chuyên mục khác

Các thuộc tính của chín số sinh (tiếp)

Chín số sinh Mỗi số sinh có nhiều thuộc tính, đặc biệt, là quẻ của mỗi số; từ đó ta có thể tìm được phương của nó, sự phân cực âm dương của nó, trục nằm ngang (tức là nó nghiêng về bên Đông hay bên Tây), biểu hiện (tích cực hay tiêu cực) và […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Các thuộc tính của chín số sinh

Chín số sinh Mỗi số sinh có nhiều thuộc tính, đặc biệt, là quẻ của mỗi số; từ đó ta có thể tìm được phương của nó, sự phân cực âm dương của nó, trục nằm ngang (tức là nó nghiêng về bên Đông hay bên Tây), biểu hiện (tích cực hay tiêu cực) và […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Tìm năm theo phong thủy

Tìm năm Trong trường phái La bàn, cũng như trong số luận về số 9, mỗi năm có một số riêng của nó từ 1 đến 9. Những số này đi theo thứ tự ngược, mỗi nãm thay đổi vào ngày Lập xuân. Từ năm 1981 đến cuối thế kỷ hai mươi, tiết Lập xuân […]